۳۱ خرد ۱۳۹۵

تحلیل دکتر مرندی از یک رویکرد اشتباه در نظام پزشکی

اساساً اعضای جامعه پزشکی از درمان مردم منتفع می‌شوند نه از سلامتی آن‌ها! در شرایط فعلی متأسفانه پزشکان تنها در صورتی توانایی کسب درآمد خواهند داشت که مردم بیمار شده باشند؛ که این واقعیت ناخودآگاه در اداره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأثیر سوء می‌گذارد/هدف آموزش پزشکی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه است درحالی‌که آموزش پزشکی ما کاربرد درمانی دارد و ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری در آموزش پزشکی ما جایگاهی ندارد.

۱۸ ارد ۱۳۹۴
گزارش رصد زمستانه نظام سلامت

تحول قیمت یا تحول خدمت؟

نظام سلامت در زمستان امسال شاهد حواشی بسیاری بود. اعتراض پرستاران به عملکرد وزارت بهداشت در مورد تعرفه ها، اذعان پزشکان متخصص ایرانی شاغل در خارج از کشور مبنی بر تجاری شدن رشته پزشکی در ایران، ابراز نگرانی وزرای سابق بهداشت از روند اجرای طرح تحول سلامت، نابینایی بیماران در چند واحد درمانی و بالاخره عدم تحقق وعده وزیر مبنی بر تغییر نحوه مدیریت بیمارستان های دولتی از خبرهایی بود که بدنه اجرایی وزارت بهداشت را مجبور به موضع گیری کرد.

۸ اسف ۱۳۹۳
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی:

کم‌فروشی پزشکان در ویزیت بیمار اخلاقی نیست/ آموزش‌های پزشکی غربی با اخلاق اسلامی همخوانی ندارد

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به موضوع کم‌فروشی و کم گذاشتن پزشکان در هنگام ویزیت بیمار اشاره کرد و گفت: اگر پزشک به بیمار آموزش پیشگیری ندهد و فرد بیمار به علت عدم آگاهی در پیشگیری از کارافتاده شود، مسائلی مانند اعتیاد فرزندان این فرد بر گردن پزشک است.

۷ اسف ۱۳۹۳

واکنش دو وزیر اسبق بهداشت به طرح تحول سلامت

دو تن از وزرای اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از روند تخصیص اعتبارات به طرح تحول نظام سلامت انتقاد کردند.