۳ ارد ۱۳۹۵
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

کاهش مصرف انرژی از اولویتهای امسال کشور است

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کاهش شدت انرژی برای کشور ضرورت تلقی می‌شود ازاین‌رو، امسال با کوشش بیشتری این مقوله پیگیری شود.

۲۱ دی ۱۳۹۴

انتخاب اعضای کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ و برنامه ششم

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از انتخاب ۶ عضو این کمیسیون در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه خبر داد.

۱۴ دی ۱۳۹۴
عضو هیات تطبیق مصوبات خبر داد:

بررسی قرارداد های جدید نفتی در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

عضو هیات بررسی وتطبیق مصوبات دولت باقوانین از بررسی قرار داد های جدید نفتی در این هیات خبر داد و گفت:تازمانی که این قراردادها در هیات تصویب نشده،دولت نباید نسبت به انعقاد آن اقدام کند.

۸ دی ۱۳۹۴

اولویت‌های صنعت نفت در تنظیم بودجه و برنامه ششم جدی دنبال می‌شود

صنعت نفت هم اکنون با سه اولویت در حوزه های بالادستی، پالایش و زنجیره ارزش روبروست، از این رو در تنظیم بودجه و برنامه ششم موارد یادشده به شکل جدی دنبال می شود.