۶ دی ۱۳۹۴
معاون نعمت‌زاده:

رئیس‌جمهور در امضای قرارداد پژو عجله نکند

معاون وزیر صنعت با اشاره به سفر پیش‌روی رئیس‌جمهور به فرانسه گفت: نباید در امضای قرارداد با پژو تنها به دلیل اینکه رئیس جمهور به فرانسه می رود، عجله کرد.