۱۰ اسفند ۱۳۹۵
دانش آشتیانی:

کتابخوانی در مدارس باید جزئی از دروس در نظر گرفته شود

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید در مدارس روابط مکانیکی به ارگانیکی تبدیل شوند، عنوان کرد: در جهت تقویت کتابخانه‌های مدارس تلاش می‌کنیم.