۱۴ آذر ۱۳۹۵
سخنگوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی:

عدم پرداخت به موقع قدرالسهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تاخیر در پرداخت غرامت کشاورزان را به همراه دارد

سخنگوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت:گرچه صندوق بیمه با مدیریت صحیح در تلاش است تا هرچه سریع تر غرامت سال های گذشته کشاورزان را پرداخت نماید اما صندوق به غیر از حق بیمه گذار و دولت منابع دیگری ندارد.

۲۰ آبا ۱۳۹۵

عدم پرداخت به موقع غرامت کشاورزان از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی

عدم پرداخت به موقع غرامت کشاورزان از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی گلایه های کشاورزان را به همراه داشته تا رغبت آنها برای بیمه محصولات در سال جدید زراعی کاهش یابد.

۳ مهر ۱۳۹۵

پرداخت غرامت به کشاورزان در آینده ای نزدیک

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان تهران گفت: با تلاش دولت و ستاد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، غرامت سال های گذشته کشاورزان به زودی پرداخت خواهد شد.

۱۱ خرد ۱۳۹۴

معاون جدید آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

با حکم وزیر جهاد کشاورزی، علی مراداکبری معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی شد.

۱۸ اسف ۱۳۹۳
معاون وزیر جهادکشاورزی:

برای تعمیر و نوسازی سیستم های آبیاری، تسهیلاتی به کشاورزان اختصاص نمی‌یابد

معاون آب، خاک و صنایع کشاورزی گفت: طبق برنامه ریزی امسال باید ۲۳۰ هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار اجرا می شد که به دلیل تخصیص دیرهنگام اعتبارات تاکنون ۱۲۷ هزار هکتار اجرایی و در حال اجراست.

۲۴ آبا ۱۳۹۳

معاون وزیر جهاد کشاورزی: صرفه جویی در مصرف آب شتاب گرفته است

معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت: صرفه جویی در مصرف آب در دولت یازدهم شتاب بیشتری پیدا کرده و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اجرای روش های نوین آبیاری است.

۷ آبا ۱۳۹۳
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

دولت ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای آبیاری نوین کنار گذاشت

معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۱۳ هزار میلیارد ریال برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در کشور اختصاص یافت.