۱۸ مرداد ۱۳۹۵

ایجاد شفافیت با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

۱۵ آذر ۱۳۹۴

خزانه دار کل کشور: گزارش بدهی‌‌های دولت را به رئیس جمهور می‌‌دهیم

اکرمی افزود: روز گذشته، خزانه داری کل کشور، گزارش اولیه بدهی های دولت را در موعد مقرر قانونی تعیین شده، به وزیر اقتصاد ارایه داد تا وی آن را به رئیس جمهور تقدیم کند

۱۳ تیر ۱۳۹۴
معاون خزانه‌داری کل کشور خبر داد

رشد ۴۲ درصدی وصول درآمدهای عمومی دولت در سال ۹۳/ اعتبار عمرانی پارسال ۲.۳ درصد بودجه عمومی بود

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور از رشد ۴۲.۶ درصدی عملکرد وصول درآمدهای عمومی دولت در ۱۲ ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ خبر داد.