۱۰ مهر ۱۳۹۵
موسوی نژاد عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی: موسوی نژاد عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی:

دولت قیمت گندم را برای سال زراعی جدید اعلام کند / قیمت گندم بیش از ۱۵۰۰ تومان باشد

موسوی نژاد، عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی ایران: عدم پرداخت وجه گندم و همچنین عدم اعلام نرخ خرید تضمینی این محصول برای سال زراعی آینده از دغدغه های کشاورزان است. قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، قیمت معقول و منطقی نبود. انتظار داریم امسال قیمت خرید گندم کیلویی بیش از ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود تا برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد. در حالی که باید نرخ خرید تضمینی گندم تا قبل از زمان کشت یعنی حدود ۳۱ شهریور اعلام شود اما تاکنون این نرخ از سوی دولت اعلام نشده است و عملا کشاورزان بر سر دوراهی قرار دارند.