۲۳ تیر ۱۳۹۴
معاون وزیر کار

اقتصاد تعاونی عامل رونق کسب و کار و افزایش اشتغال/ قدرت پس‌انداز کارگران افزایش می‌یابد

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارتخانه مبنی بر افزایش قدرت پس انداز کارگران در سال‌های آینده با توجه به رونق کسب و کار گفت: اقتصاد تعاونی به دلیل کاهش شکاف طبقاتی باید تئوریزه شود.

۱۷ دی ۱۳۹۳
هفده تن در پاسخ به سوالات تشریح کرد:

جزئیات نشست ویژه مزد ۹۴؛کاهش تورم تعیین دستمزد کارگران را سخت کرد

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم به دنبال دستیابی به روشی برای تقویت قدرت خرید کارگران هستیم.

۲۴ آبا ۱۳۹۳
معاون روابط کار وزارت کار در گفت‌وگویی تشریح کرد

جزئیات جلسه شورای عالی کار/ افزایش پایه سنوات سال ۹۴ کارگران بررسی شد

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به دو دستور کار آخرین جلسه شورای عالی کار گفت: کارفرمایان ظرف مدت یک ماه بررسی‌های لازم را درباره افزایش پایه سنوات انجام و نظرات خود را حداکثر ظرف یک ماه اعلام کنند.