۷ بهمن ۱۳۹۴

محیط آموزش و پرورش برای استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد بسته است

رئیس انجمن مددکاری گفت:‌ آموزش‌وپرورش بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است اما اقدامات وزارتخانه در این رابطه فراگیر نیست و تا زمانی که روند فعلی ادامه دارد وضعیت آسیب‌های اجتماعی در مدارس به همین شکل باقی خواهد ماند.

۱۰ آبان ۱۳۹۴

برگزاری پنجمین نشست گفتگوی اجتماعی/آموزش و پرورش نباید آسیب‌های اجتماعی را پنهان کند

رییس انجمن مددکاران اجتماعی از برگزاری پنجمین نشست گفتگوی اجتماعی با عنوان «امور اجتماعی در آموزش و پرورش» در آستانه روز دانش آموز خبر داد و گفت:نباید در آموزش و پرورش به دنبال پنهان کردن یا کتمان آسیب‌های اجتماعی باشیم.