۲۰ دی ۱۳۹۶
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان:

تا پایان آذرماه ۹۹۸ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان کشور از پرداخت ۹۹۸ هزار وام ازدواج تا پایان آذرماه سال جاری به زوج‌های جوان در سطح کشور خبر داد.

۲ بهمن ۱۳۹۴

نبود ماده‌ای مستقل درباره جوانان در برنامه ششم به معنای نادیده گرفتن آنان نیست

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نبود ماده‌ای مستقل درباره جوانان در برنامه ششم توسعه به معنای نادیده گرفتن آنان در برنامه نیست چرا که این موضوع در سند توسعه ذکر خواهد شد.

۹ دی ۱۳۹۴

پیگیر افزایش بودجه حوزه جوانان هستیم

مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: سعی کردیم با توجه به وضعیت موجود و رویکرد برنامه ششم، پیشنهادات برنامه‌ای خود را ارائه دهیم و پیگیر افزایش بودجه حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان هستیم.

۲۷ آذر ۱۳۹۴
مدیرکل ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد

تصویب بخشهایی از پیشنهادات وزارت جوانان در برنامه ششم

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: رویکرد توانمندسازی جوانان به منظور ارتقای مشارکت نهادمند در سند برنامه ششم که به ستاد تدوین برنامه ارائه شد موردتوجه قرار گرفت. بر اساس این رویکرد قاعدتا باید در بودجه سنواتی، دستگاه‌ها ردیف مستقلی را برای جوانان تخصیص دهند.

۲۳ آذر ۱۳۹۴
مدیرکل ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان:

سند برنامه ششم مبنای سیاست‌های ستاد ملی ساماندهی قرار می‌گیرد

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: بر اساس یکی از مصوبات پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که امروز برگزار شد، لازم است سند برنامه ششم در حوزه جوانان مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های پیش روی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان قرار گیرد.