۳۰ تیر ۱۳۹۶
رئیس جعیت هلال احمر:

با اجرای طرح تحول نظام سلامت نشان دادیم می‌توانیم در حوزه درمان پیشرو باشیم

ضیایی: در چند سال گذشته توسط دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان کارهای خوبی انجام شده است که از جمله آن اجرای طرح نظام تحول سلامت بود که نشان دادیم می توانیم در حوزه درمان پیشرو باشیم.

۵ مرد ۱۳۹۵
رئیس جمعیت هلال احمر:

مدافع پرستاران هستم/ سلامت یار کار پرستاری نمی کند

ضیائی، رئیس جمعیت هلال احمر: همان گونه که بارها نیز تاکید شده، سلامت‌یار هیچ خدمتی را از پرستاران نمی‌گیرد و حتی اجازه ورود به مسئولیت‌های پرستاران را ندارد و حتی از ابتدا نیز تاکید داشتیم تا ابتدا سلامت‌یاران نبایدها و سپس بایدها را بیاموزند.

۲۲ دی ۱۳۹۳
معاون آموزشی وزیر بهداشت:

آموزش اخلاق حرفه‌ای به پزشکان عمومی اهمیت زیادی دارد

معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: بحث مهارت های حرفه ای در آموزش پزشکی عمومی نقش بسزایی دارد و اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی در این حیطه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

۸ آبا ۱۳۹۳

معاون آموزشی وزیر بهداشت: دانشکده داروسازی با سرمایه بخش صنعت ایجاد می‌شود

معاون آموزشی وزیر بهداشت از تأسیس دانشکده متمایز از سایر دانشگاه‌ها که از دل صنعت بیرون می‌آید خبر داد و گفت: تأسیس دانشکده با برند داروسازی و با سرمایه بخش صنعت در دستور کار است.