۲۳ مهر ۱۳۹۵

” نقش جایزه مصطفی در ارتقای جایگاه دانشمندان و نخبگان جهان اسلام “

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ایران با تاکید بر اینکه جوایز بزرگ علمی از طریق تبلیغات گسترده اقدام به یافتن حامیان مالی کرده است، گفت: جایزه مصطفی (ص) نیز می‌تواند این مسیر را طی کند تا از این طریق جایگاه علمی دانشمندان و نخبگان مسلمان در سراسر دنیا ارتقا یابد.