۴ آبان ۱۳۹۵

وام مسکن تنها ۲۰ درصد از قیمت خانه است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن تنها ۲۰ درصد قیمت خرید خانه را شامل می شود.