۱۹ آبان ۱۳۹۶

نماینده مجلس : حوزه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زمینه خوبی برای حضور بانوان باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قوانین حمایتی یک جانبه از زنان، در بلند مدت مانع مشارکت اقتصادی این بخش از جامعه است تاکید دارد که حوزه اقتصاد دانش بنیان می تواند زمینه خوبی برای حضور بانوان باشد.

۱۸ مهر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

طرح بانکداری اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت

حسینی: بررسی موادی از طرح بانکداری اسلامی در دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و مواد ابتدایی این طرح به تصویب رسید.

۷ شهریور ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

موضوع نظام ملی نوآوری با حضور کارشناسان بررسی شد

رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع نظام ملی نوآوری در نشست کمیته اقتصاد دانش بنیان خبر داد و گفت: اشتغالزایی در بستر نوآوری رشد می کند.