۲۷ آبا ۱۳۹۴

نماینده مجلس: با تشکیل وزارت بازرگانی، بخش تجارت از وزارت جهاد هم جدا میشود!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیسیون ویژه احیای وزارت بازرگانی در مجلس و در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

۲۷ آبا ۱۳۹۴
حسینی خبر داد

تشکیل کمیسیون ویژه “احیای وزارت بازرگانی” به زودی در مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیسیون ویژه احیای وزارت بازرگانی در مجلس و در آینده‌ای نزدیک خبر داد.