۱۵ تیر ۱۳۹۴

حق نوار مرزی شامل همه فرهنگیان استان‌های مرزی می‌شود

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: حق نوار مرزی شامل همه فرهنگیان استان‌های مرزی می‌شود.

۳ تیر ۱۳۹۴
بررسی فراز و نشیب‌های استیضاح فانی

سایه کهنه استیضاح بر سر وزارت آموزش و پرورش

علی اصغر فانی در مدت حدود ۲۰ ماه تصدی وزارت آموزش و پرورش، دو کارت زرد را از مجلس دریافت نمود و سایه استیضاح نیز از همان ماه‌های نخست بر سر این وزارتخانه قرار داشت و نهایتاً طرح آن، از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول گردید. با این تفاسیر آیا فانی پس از این استیضاح، وزیر آموزش و پرورش خواهد ماند؟

۲۰ ارد ۱۳۹۴

هیات رئیسه مجلس در بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش از قانون تمکین نکرد

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: من اعتقادم دارم که از ابزارهایی که قانون در دست قانون گذار گذاشته است که به نفع مردم و در جهت تقویت حرکت مردمی اقدام کند را نباید محدود کرد. در قانون آمده است که استیضاح با امضاء ده نفر از نمایندگان می تواند صورت گیرد ولی علی رغم امضاء بیش از شصت نفر از نمایندگان، هیات رئیس مجلس از قانون تمکین نمی کند.

۳۰ مهر ۱۳۹۳
حاجی خبر داد؛

طیب‌نیا به مجلس نرفت/جلسه به هفته آینده موکول شد

درحالی که بنا بود وزیر اقتصاد عصر دیروز برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی برود، به دلیل شرکت در جلسه‌ای نتوانست به بهارستان برود و این جلسه به هفته دیگر موکول شد.