۱۶ شهر ۱۳۹۵

اقدام برای ایجاد رشته های فنی و حرفه ای متناسب با ظرفیت های مناطق محروم کشور

آذرکیش، مدیرکل دفتر کاردانش آموزش و پرورش: طرح توسعه مهارت های آموزشی و ثبت نام هنرجویان مناطق محروم در هنرستانها بطور جدید پیگیری می شود./ باید با ایجاد رشته های متناسب با ظرفیت های مناطق محروم کشور نسبت به جذب و ثبت نام دانش آموزان اقدام کرد./ براساس مدل های موفق آموزش های مهارتی دنیا، صرفا دولت ها متولی اصلی آموزش های مهارتی نیستند.

۱ مرد ۱۳۹۵

تجهیز و تقویت بنیه مالی و ساختاری هنرستانهای کشور

آذرکیش، مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش: در صورتیکه خانواده‌ها با نیروهای آموزشی هنرستانها دیداری داشته باشند نگرانی و مقاومتشان در رابطه با هدایت تحصیلی از بین می‌رود./ برنامه‌های متعددی از قبیل آموزش و توانمند سازی معلمان و برگزاری جشنواره‌های متعدد در دستور کار هنرستان‌ها قرار گرفته است./ ۳۴ میلیارد اعتبار از محل ردیف مستقل بودجه ۹۵ و ۲۰ میلیارد از طریق فروش گاز و اختصاص ۲ درصد این درآمد به هنرستانها تامین می‌شود.

۲ مهر ۱۳۹۴

ترغیت دانش آموزان به رشته های کار و دانش در جلسات مشاوران هدایت تحصیلی مورد تاکید قرار گرفته است

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: توسعه آموزش های مهارتی بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سند ۱۴۰۴ و برنامه پنجم توسعه، یکی از سیاست ها و اولویت های وزارت آموزش و پرورش است.

۲۰ شهر ۱۳۹۴

جنبش دستگاه ها توسعه متوازن استعدادهای دانش آموزان را به دنبال دارد

مدیر کل دفتر آموزشهای کار و دانش آموزش و پرورش گفت: متناسب سازی دانش آموزان با رشته ها و شاخه های مورد نیاز جامعه با هماهنگی و جنبش تمام دستگاه ها صورت می گیرد.

۱۲ شهر ۱۳۹۳
مدیر کل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش خبر داد

اعتبار ۲۵ میلیاردی برای نوسازی تجهیزات هنرستان‌های کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: اعتبار ۲۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومانی برای تجهیز هنرستان‌های کاردانش و فنی‌و حرفه‌ای همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، میان مناطق مختلف آموزش و پرورش توزیع شد.