۱ مهر ۱۳۹۴
هم اندیشی بررسی مالکیت صنعتی -۲

کاشانی: لزوم ایجاد یک سازمان مستقل تحت عنوان سازمان مالکیت فکری

دبیر کمیسیون علمی دولت گفت: بهترین سازمان برای مالکیت فکری یک سازمان مستقل است که جایگاه آن باید زیر نظر رئیس جمهور باشد و زیر نظر قوه مجریه فعالیت کند.

۸ شهر ۱۳۹۳
مناظره عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید

سرنخ یک معما در نظام بانکی؛ چرا اقتصاددانان از افزایش نقدینگی نگرانند و تولیدکنندگان نیازمند نقدینگی؟

برنامه مناظره این هفته با حضور کارشناسان اقتصادی و مسئولانی از شبکه بانکی به بررسی موضوع عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید پرداخت؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته به شدت مورد توجه مسئولان ارشد دولتی قرار گرفته و با ورود به برنامه خروج غیرتورمی از رکود اهمیت دوچندان یافته است.