۲۵ بهم ۱۳۹۵

قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بوته نقد

نشست بررسی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر صاحبکار در این نشست اظهار داشت: هدف از این قانون تسری به تمام بخش‌های اقتصادی و دانش‌بنیان کردن کل اقتصاد کشور نبوده است، بلکه فقط برنامه‌ای است برای حمایت از بنگاه‌های فناوری‌محور همچون سایر کشورها.

۱۶ مهر ۱۳۹۴

فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان برای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی معرفی شدند

نخستین فهرست از افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی مشخص شدند.

۱۴ دی ۱۳۹۳
مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی در جلسه مشترک با شرکتهای دانش بنیان مطرح کرد:

معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان را اجرا می‌کنیم

در نشست مشترک مدیران معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و مدیران سازمان امور مالیاتی و شرکتهای دانش بنیان، فرآیند اجرای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بررسی شد.