۲۸ آبا ۱۳۹۳

تصویب دستورالعمل راه اندازی شهرک های صنعتی خصوصی در کشور

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در گردهمایی معاونان عمران و محیط زیست شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور در بندرعباس از تصویب دستورالعمل راه اندازی شهرک های صنعتی خصوصی در کشور خبر داد.

۲۰ آبا ۱۳۹۳

هنوز تسهیلاتی به صنایع کوچک داده نشده است

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران گفت: از ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود به صنایع کوچک داده شود تا به امروز ریالی پرداخت نشده است.

۷ آبا ۱۳۹۳

ارائه گزارش واحدهای صنعتی کوچک به رئیس‌جمهور در آینده/ بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نگرش مثبت ندارند

رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک گفت: گزارش واحدهای صنعتی کوچک به رئیس‌جمهور در روزهای آینده ارائه می‌شود. بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نگرش مثبت ندارند