۲۱ خرد ۱۳۹۴
تا سال ٩٨ تحقق می یابد

افزایش ٢٠ هزار بشکه ای پالایشگاه کرمانشاه با اجرای طرح جامع

تدوین و اجرای طرح جامع پالایشگاه نفت کرمانشاه،ظرفیت روزانه پالایش این پالایشگاه را در چهار سال آینده،٢٠ هزار بشکه ارتقا خواهد داد.

۱۷ آبا ۱۳۹۳

تولید بنزین یورو ٤ پالایشگاه کرمانشاه به ٢,٣ میلیون لیتر می رسد

با اجرای کامل طرح جامع کیفی و کمی پالایشگاه کرمانشاه، روزانه بیش از دو میلیون و ٣٠٥ هزار بشکه در روز بنزین یورو ٤ در این شرکت تولید می شود.

۱۴ آبا ۱۳۹۳

ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه دوبرابر می شود

با اجرای طرح افزایش جامع کمی و کیفی، ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه دوبرابر و به ٤٠ هزار بشکه در روز می رسد.