۱۹ آبا ۱۳۹۴

تخلفات رانتی در طرح خرید کالا با کارت اعتباری طبیعی است

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: با توجه به نوع اجرای طرح کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا که برای تحریک تقاضا ارائه می‌شود وقوع برخی تخلفات رانتی طبیعی است.

۱۰ آبا ۱۳۹۴

قوانین ضد انحصار و مدیریت برنامه ریزی شده مبتنی بر اخلاق نیاز امروز کشور است

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مهمترین آفت اقتصاد ایران را انحصار برشمرد و گفت: تکیه بر مدار رقابت به همراه قوانین ضد انحصار و مدیریت برنامه ریزی شده مبتنی بر اخلاق تضمین کننده موفقیت ایران و رهایی از انحصار است.