۱۷ شهر ۱۳۹۴
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

تولیدکننده‌ها انباردار شدند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه تمام آثار منفی تورم، رکود و اعمال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید وارد شده است، گفت: تولیدکنندگان به دلیل کمبود تقاضا در سطح بازار انباردار شده‌اند.

۲۹ مرد ۱۳۹۳
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

دولت برای خروج غیر تورمی تولید از رکود باید پول خرج کند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت باید برای خروج غیر تورمی بخش تولید از رکود هزینه کند، اظهارداشت: هم اکنون فقط ۳۰ درصد از ظرفیت بنگاه های تولید مورد استفاده قرار می گیرد و ۷۰ درصد ظرفیت ها بلا استفاده است.