۱ آذر ۱۳۹۴

تعرفه هزار تومانی برای ورود هر کیلو سیب ایرانی به عراق

رئیس هیأت مدیره اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: در حالی که عراق برخی مرزهایش را به روی واردات سیب از ایران بسته است، برای صادرات هر کیلو سیب هزار تومان تعرفه در مرزهای مریوان و قصر شیرین اخذ می‌شود.

۱ آذر ۱۳۹۴

تعرفه هزار تومانی برای واردات هر کیلو سیب به عراق

رئیس هیأت مدیره اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: در حالی که عراق برخی مرزهایش را به روی واردات سیب از ایران بسته است، برای صادرات هر کیلو سیب هزار تومان تعرفه در مرزهای مریوان و قصر شیرین اخذ می‌شود.

۵ بهم ۱۳۹۳

توسعه صادرات غیرنفتی راه رفع نگرانی از کاهش درآمدهای غیرنفتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات غیرنفتی را شاهراه توسعه دلارهای غیرنفتی دانست و گفت: دولت با حمایت از صادرکنندگان می‌تواند نگرانی خود از کاهش درآمدهای نفتی را به صفر برساند.