۲۲ خرد ۱۳۹۶

امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداری تهران و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان

هاشمی، استاندار تهران: قبلا با همکاری بنیاد مستضعفان، بانک سینا و بنیاد علوی کار اعطای تسهیلات ارزان قیمت به جامعه روستائی استان تهران با هدف اشتغالزایی و کمک به ارتقای سطح زندگی اجتماعی آنها را آغاز کردیم اما برای تامین آتیه فردی روستانشینان، عشایر و کشاورزان، رفع نگرانی آنان از آینده و کمک به ماندگاری شان در روستاها و مهاجرت نکردن به شهرها، تصمیم گرفتیم که با همکاری صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر زمینه پوشش بیمه ای برای این بخش از جمعیت استان و تامین آینده آنها اقداماتی انجام دهیم که تفاهمنامه امروز در همین راستا قرار دارد.