۱۲ شهر ۱۳۹۴
مسائل دفاعی امنیتی اولویت دانشگاه امیرکبیراست

معتمدی: شتاب رشد علمی کشور کاهش پیدا کرده است

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه مسائل دفاعی امنیتی اولویت این دانشگاه است گفت: رشد علمی داریم، اما شتاب رشد کاهش پیدا کرده است.

۱۵ مهر ۱۳۹۳
امضای موافقتنامه همکاری میان شرکت ملی نفت و ٨ دانشگاه کشور

تحقیقات توسعه ای ٥٤ مخزن کشور به ٨ مرکز پژوهشی واگذار شد

موافقتنامه همکاری علمی و تحقیقاتی با هدف مطالعه ٥٤ مخزن میان شرکت ملی نفت و ٨ مرکز پژوهشی کشور (٦ دانشگاه و ٢ پژوهشگاه) با حضور وزیر نفت و سرپرست وزارت علوم،تحقیقات و فناوری امروز (١٤ مهر) امضا شد.