۱۹ مهر ۱۳۹۵

شاخص مصرف انرژی در ایران ۵ برابر میانگین جهانی است

مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شاخص مصرف انرژی را در ایران ٩ برابر ژاپن و انگلیس و پنج برابر متوسط میزان این شاخص در جهان اعلام کرد.