۲ مرداد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون بهداشت:

تنها یک سوم از منابع مالی سازمان بیمه سلامت پرداخت شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه:«تنها یک سوم از منابع مالی سازمان بیمه سلامت پرداخت شده است و این سازمان به همه مراکز طرف قراردادش حداقل چیزی حدود یک سال بدهکار است.» تاکید کرد:«اختصاص یارانه ها به طرح تحول سلامت، راه حل اساسی حل مشکل منابع مالی بیمه سلامت است.»

۲۲ بهمن ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

تربیت پرستار در بیمارستان آسیب زاست

مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: پرستارانی که در بیمارستان تربیت می شوند نمی توانند جای پرستار را بگیرند چون تخصص و مهارت کافی را ندارند.

۲۰ مرداد ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

بلند پروازی در طراحی برنامه های سلامت

مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اهدافی که در برنامه ها تعریف کردیم، نوعاً اهداف خیلی خوب و ایده آلی بودند ولی در طراحی برنامه دچار بلند پروازی شدیم به شکلی که میزان رسیدگی به اهداف مان در برنامه ها، هیچ وقت به ۱۰۰ درصد نزدیک نیز نشده است.

۲۶ خرداد ۱۳۹۵

هدف از مطرح کردن حقوق های دو میلیاردی در وزارت بهداشت، ضربه زدن به طرح تحول سلامت هست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درخصوص پرداخت دو میلیاردی در وزارت بهداشت گفت: مدعیان سند ارائه دهند.

۹ اسفند ۱۳۹۴

سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی/هرگونه تغییر نیازمند مصوبه مجلس است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی در راستای منافع ملی است، گفت: هرگونه تغییری در مرجع تعرفه‌گذاری نیازمند طی مراحل قانونی در مجلس است.

۹ اسفند ۱۳۹۴
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد

سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی/هرگونه تغییر نیازمند مصوبه مجلس است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه سلب اختیار تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی در راستای منافع ملی است، گفت: هرگونه تغییری در مرجع تعرفه‌گذاری نیازمند طی مراحل قانونی در مجلس است.

۲۸ مهر ۱۳۹۴
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ساماندهی خدمات درمانی در کشور بدون تجمیع بیمه ها امکانپذیر نیست

:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر طرح تجمیع صندوق های بیمه اجرا نشود، وزارت بهداشت نمی تواند حوزه درمان کشور را ساماندهی کند.

۳۰ خرداد ۱۳۹۴
مره صدق:

ضرورت رفع کسری بودجه هزار میلیاردی سازمان بیمه سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت رفع کسری بودجه هزار میلیاردی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد.

۲۸ بهمن ۱۳۹۳
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

زیرمیزی با اجرای طرح تحول سلامت به صفر رسیده است

در مناطق محروم پزشکان متخصصی که در حال فعالیت هستند به دلیل آنکه بومی نیستند تمام ذکر و فکرشان این است که تعهد خدمت‌شان در این مناطق تمام شود تا به زادگاه خود بازگردند، لذا تربیت پزشک بومی متخصص برای این مناطق ضروری است.