۱۶ تیر ۱۳۹۴

در مجلس:بررسی نفوذ سرمایه‌دار سعودی در بازار روغن ایران

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با «نسیم»: بودن سهم عمده بازار یک کالای اساسی در اختیار یک شرکت خاص اشتباه است؛ یکی از وزارتخانه‌ها می‌خواست تا سهام مکانی را به یک اسرائیلی بدهد؛ نگذاشتیم

۱۶ تیر ۱۳۹۴

در مجلس:بررسی نفوذ سرمایه‌دار سعودی در بازار روغن ایران

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: بودن سهم عمده بازار یک کالای اساسی در اختیار یک شرکت خاص اشتباه است؛ یکی از وزارتخانه‌ها می‌خواست تا سهام مکانی را به یک اسرائیلی بدهد؛ نگذاشتیم

۲۰ آبا ۱۳۹۳

جریان آب در زاینده‌رود تا پایان کشت محصول تداوم داشته باشد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای دائمی شدن جریان آب در زاینده‌رود به منابع آبی نیاز بوده، گفت: جریان آب در زاینده‌رود تا پایان کشت محصول تداوم داشته باشد تا کشاورزان از آن ضرر نکنند.