۳ خرد ۱۳۹۵

برنامه ای برای جذب نیروهای حق التدریس نداریم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هیچ برنامه ای برای پیمانی و رسمی شدن نیروهای حق التدریس نبوده و نداریم.