۱۰ ارد ۱۳۹۷
مسئول بررسی‌های راهبردی معاونت زنان:

آمار ازدواج و طلاق در کشور واقعی نیست

معاون بررسی های راهبردی معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: آمارهای ازدواج و طلاق در کشور که بسیاری آن را نشانه فروپاشی خانواده می دانند، واقعی نیست زیرا میزان ازدواج ها و طلاق های یک سال در مقایسه با هم محاسبه می شود حال آنکه طلاق ها حاصل ازدواج های سال های قبل است.

۱۲ آذر ۱۳۹۶
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان:

حضور زنان و دختران در آموزش عالی طی ۲۷ سال اخیر ۱۴ برابر رشد داشته است

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با کیونوروانتو سفیر فنلاند و خانم سینی پولینا پوکونر مشاور و رییس اداره پژوهش و برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه فنلاند دیدار کرد.

۱۴ مهر ۱۳۹۴
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان خبر داد

برگزاری جلسات ماهانه کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده گفت: قرار است جلسات کمیسیون تخصصی ستاد ملی زن و خانواده به صورت ماهانه برپا شود و در آن دستگاه‌ها گزارشهای خود را در زمینه میزان تحقق اجرای مصوبات ستاد ملی زن و خانواده ارائه دهند.

۲۳ مرد ۱۳۹۳
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری خبرداد:

تدوین پیش‌نویس بسته اشتغال پایدار زنان تا پایان مردادماه

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری از تدوین پیش‌نویس بسته سیاستی اجرایی اشتغال پاییدار زنان تا پایان مردادماه خبرداد.