۲۱ آذر ۱۳۹۶

باشگاه فناوری و نوآوری در دانشگاه صنعتی شریف به منظور ارتباط صنعت و دانشگاه با تکیه بر توان دانشجویان تأسیس شد

با تأسیس باشگاه فناوری و نوآوری در دانشگاه صنعتی شریف ارتباط صنعت و دانشگاه با تکیه بر توان دانشجویان تقویت شده است.

۲۹ دی ۱۳۹۵

ستاری: دانشگاه‌های ما هیچ مسئولیتی در برابر خروجی‌های پژوهشی خود ندارند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های ما (که بخش عمده بودجه پژوهش کشور را به خود اختصاص داده‌اند) هیچ مسئولیتی در برابر خروجی‌های خود ندارند.