۲۲ دی ۱۳۹۴

ابهاماتی درخصوص تکمیل‌نشدن ۵۱۷ سهمیه در استخدام آموزش و پرورش

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت:‌ برای ما و داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی آموزش وپرورش جای سؤال است که چرا ۵۱۷ ظرفیت استخدامی خالی مانده است و اقدام به جایگزینی آن نشده است.