۳ اسف ۱۳۹۶
معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:

تمامی هزینه‌های درمان ناباروری از سال آینده بیمه می‌شوند

معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال آینده تمامی هزینه های درمان ناباروری را تحت پوشش بیمه خواهیم داشت.

۲ اسف ۱۳۹۶
معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:

تمامی هزینه‌های درمان ناباروری از سال آینده بیمه می‌شوند

معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال آینده تمامی هزینه های درمان ناباروری را تحت پوشش بیمه خواهیم داشت.

۲۰ دی ۱۳۹۶

معاون سازمان برنامه و بودجه: کشور‌های صنعتی رشد متوسط بین ۳ تا ۳.۲ دارند که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به آموزش و پژوهش است

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: از سه درصد توازن منطقه‌ای که بخش آموزش و پژوهش در آن سهمی نداشت خوشبختانه با موافقت مجلس ۱۲ هزار میلیارد تومان برای آن برآورد شده که سهم قابل توجهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها از این ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌برد.

۹ دی ۱۳۹۶
یک مسئول در سازمان برنامه و بودجه:

هرچقدر که پزشک خانواده را توسعه دهند در بودجه سال آینده برای آن هزینه می‌کنیم

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: ما برای برنامه پزشک خانواده طی سه سال ۴۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم. برای بودجه سال آینده نیز هرچقدر که آن را توسعه دهند هزینه می‌کنیم.

۱۲ آبا ۱۳۹۶
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

طرح تحول سلامت به اهداف اصلی خود رسیده است

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ضعف های طرح تحول سلامت از نظر حمایت مالی و شیوه های اجرایی، با هماهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونین وی برطرف خواهد شد.

۲۰ اسف ۱۳۹۵
در دومین همایش پزشکان خانواده در مازندران مطرح شد:

نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است

معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است.

۱۹ اسف ۱۳۹۵
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

ساختار نظام سلامت کشور باید تغییر کند

معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت که ساختار نظام سلامت کشور نیاز به تغییر اساسی دارد.

۳ دی ۱۳۹۵
معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی:

دولت و مجلس مصمم به تداوم اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده هستند

نمکی، معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی: دولت و مجلس مصمم به تداوم اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده هستند، «شرایط برای اجرای طرح پزشک خانواده در همه شهرهای کشور آسان می‌شود.»

۳ دی ۱۳۹۵
معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه:

۷۰درصد جمعیت کشور تا پایان سال ۹۵ زیرپوشش پزشک خانواده قرار می‌گیرند

نمکی، معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه: ۷۰ درصد جمعیت کشور تا پایان سال ۹۵ زیر پوشش طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار خواهند گرفت. طرح پزشک خانواده تنها متعلق به استان های فارس و مازندران نیست بلکه متعلق به تمام کشور است و ما بر اساس ماده ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم مکلف بودیم که این طرح را در کشور توسعه دهیم.

۵ اسف ۱۳۹۴

پرداخت تنها ۳۰۰ میلیارد از ۴۸۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به استفاده از صاحب نظران کشور و رویکرد جدید این سازمان در تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: ابتدا احکام دائمی که نیازمند استمرار آن در سال اول برنامه ششم توسعه هستیم را به مجلس ارائه دادیم زیرا ممکن است در سال ۹۵، زمان کافی برای ارائه احکام جدید نداشته باشیم.

۳۰ خرد ۱۳۹۴
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

۲۵ سال قبل هزینه سنگین بیماری های غیرواگیر را هشدار دادیم

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اظهارداشت: ۲۵ سال پیش گفتیم، طوفانی از بیماری های غیرواگیر در آینده خواهیم داشت که هزینه های سرسام آوری به کشور تحمیل خواهد کرد.

۳۰ خرد ۱۳۹۴

پزشکان حمایت مردمی را از دست داده و تنها مانده‌اند

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: متأسفانه جامعه پزشکی به خاطر نوع برخوردش با مردم، حمایت مردمی را از دست داده و تنها مانده است و دارد منزوی می‌شود