۸ بهم ۱۳۹۳
در بازدید از مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفت؛

تاکید معاون علمی‌و‌فناوری رییس‌جمهوری بر گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فضای مجازی

طی نشست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با رییس، معاونین و دست اندرکاران مرکز ملی فضای مجازی، وظایف، مأموریت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای این مرکز معرفی شد.

۹ آبا ۱۳۹۳
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی :

ایران به جمع کشورهای استفاده کننده از پول مجازی می پیوندد

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت که سیاست های اولیه برای استفاده از پول مجازی در مرکز ملی فضای مجازی درحال تدوین است و به زودی ایران به جمع کشورهای استفاده کننده از پول مجازی می پیوندد.