۲۲ دی ۱۳۹۴
http://isna.ir/fa/news/94102212551/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%B7%D8%AD

بخشی از آلودگی هوا با ارتفاع برجها هم‌سطح است/شهرداری در ساخت و سازهای منطقه ۲۲ مقصر نیست

رییس سابق سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه بخشی از آلودگی هوای تهران هم‌سطح ارتفاع برجهاست، جانمایی و ارتفاع بناهای بلند را در مسدود کردن وزش باد یا حتی سرعت آن موثر دانست.

۱۴ دی ۱۳۹۳
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران اعلام کرد

کمیسیون ماده ۵ مقصر برخی برج‌سازی‌های بی‌ضابطه در تهران است

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با بیان اینکه در ساخت برج‌های بلندمرتبه در تهران که بدون ضابطه و قاعده صورت گرفته است تمام اعضای کمیسیون ماده ۵ مقصر هستند، گفت: تمام نهادهایی که در این کمیسیون نماینده دارند در ساخت برخی برج‌های بلندمرتبه در تهران نقش دارند.