۳ دی ۱۳۹۴
مشاور عالی شرکت ملی نفت:

دولت قبل می‌خواست نفت را در نیرو ادغام کند/ تصمیمات فله‌ای دچار خطا می‌شود

مشاور عالی شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه اجبار دولت به ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی می‌تواند فرصت را از دو وزارتخانه بگیرد گفت: بهترین پیشنهاد این است که دولت را مجاز به ایجاد وزارت انرژی کنیم نه مکلف به آن.

۳ دی ۱۳۹۴

تشکیل وزارت انرژی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد

مشاور عالی شرکت ملی نفت گفت: در برنامه ششم توسعه این ظرفیت وجود دارد و لازم است ساختارهای مرتبط با انرژی از وزارت نیرو جدا شده و در کنار وزارت نفت در وزارت جدید انرژی ادغام شود.