۱۶ مهر ۱۳۹۵

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حضور ۶ پژوهشگر ایران در میان پر استنادترین‌های جهان خبر داد

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: پراستنادترین پژوهشگران سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی پایگاه استنادی ISI معرفی شدند که ۶ پژوهشگر ایرانی نیز در میان پژوهشگران پر استناد قرار دارند.