۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای تامین مسکن نیاز به گفت و گو با کشورهای جهان نداریم

جلیلی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی کمک به تأمین مسکن از وظایف اصلی دولت است، گفت: برای انجام این قانون نیازی به گفتگو با کشورهای جهان نداریم .

۴ دی ۱۳۹۵

سعید جلیلی:طبق تحقیقات اروپاییها بادهای سیستان، از بهترین بادهای دنیا برای تولید برق است

در شبکه های اجتماعی گاهی پاسخ هایی به اظهار نظر های برخی اشخاص داده می شود که شنیدن آن خالی از لطف نیست. در تازه ترین اظهار نظرها سعید جلیلی گفته بود: طبق تحقیقات اروپاییها بادهای سیستان،از بهترین بادهای دنیا برای تولید برق است. این اظهار نظر باعث واکنش افراد در شبکه های اجتماعی شد.

۱۹ آذر ۱۳۹۵

سعید جلیلی: نمی توان نیاز مردم به مسکن را با انتقاد از طرح های قبلی تامین کرد

سعید جلیلی با بیان اینکه نمی توان نیاز مردم به مسکن را با انتقاد از طرح های قبلی تامین کرد، گفت: می‌توان به طرح‌های قبل ایراد داشت مشروط به آنکه طرح بهتری جانشین شود ولی نمی‌توان کشوری را که سالانه یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد در خلأ و بدون طرح رها کرد.