۲۰ آبا ۱۳۹۴

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران محورهای مورد تأکید نمایندگان کشورها در جریان نشست‌های عمومی سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو را تشریح کرد

دکتر سعدا… نصیری قیداری سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران، درگزارشی به تشریح مهم‌ترین محورهای مورد تأکید نمایندگان کشورها ی عضو کمیسیون در جریان نشست‌های عمومی سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو پرداخت.

۲۶ شهر ۱۳۹۴

دکترنصیری قیداری : کرسی های دانشگاهی یکی از راه های همکاری یونسکو با دانشگاه است

دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه مازندران گفت: برای دستیابی به اقتصاد و توسعه پایدار می بایست در راستای دستیابی به فناوری و تبدیل علم به تولید حرکت کنیم.