۵ مرد ۱۳۹۶
رئیس اداره حقوقی پلیس در واکنش به سخن سخنگوی دستگاه قضا گفت:

برگ سبز پلیس، سندی غیر قابل انکار در مراجع قضایی

ترحمی در واکنش به سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا که به برگ سبز در محاکم قضایی استناد نمی‌شود، گفت: سند پلیس به اعتبار قانون که فصل‌الخطاب است، سندی رسمی است و نمی‌توان با اعلام اینکه سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.‏