۴ آذر ۱۳۹۳
انتقاد جنبش عدالتخواه دانشجویی از فاز سوم طرح تحول سلامت

در کجای دنیا به فرد خاطی هدیه می دهند؟

اگر عده ای قلیل، بدلیل حرص و ولع و زیاده خواهی که دارند، اهل گرفتن زیر میزی هستند، چرا باید با افزایش تعرفه ها به صورت یکسان، همه را با یک چوب راند و بدون توجه به نتایج این کار، به جای برخورد با مفسدین و زالو صفتانی که بر نظام سلامت کشور چنبره زده اند، با افزایش تعرفه ها، به آنان جایزه داد؟ اصولا در کجای دنیا به فرد خاطی هدیه داده و همه را به یک چشم می نگرند؟

۴ آذر ۱۳۹۳
در نامه دبیر کل کانون تربیت اسلامی به ریاست جدید صدا و سیما عنوان شد :

ضرورت هماهنگی تربیتی بین مدرسه و رادیو تلویزیون

فردی که در مدرسه به عنوان دانش‌آموز و دررادیو و تلویزیون شنونده و بیننده محسوب می‌شود در هر دو موقعیت در حال شکل دهی هویت خود می‌باشد و نتایج عدم هماهنگی این دو نوع تربیت، بی اعتمادی مخاطب چه بسا هم، دو هویتی یا بی هویتی را در پی دارد.