۱۴ مهر ۱۳۹۴

قیمت سنگ آهن ایران برای نخستین بار در یک مرجع بین المللی ثبت می شود

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: قیمت سنگ آهن کشور با عیار ۶۰ درصد برای نخستین بار از روز ۱۵ مهرماه جاری به صورت رسمی در یک مرجع بین المللی (متال بولتن) ثبت می شود که حداقل ۶ دلار افزایش قیمت را برای صادرکنندگان کشور در هر تن به دنبال دارد.

۲۷ آبا ۱۳۹۳
تا سال 1404،

تولید ۱۱۰ میلیون تن سنگ آهن امکان‌پذیر است

بر اساس اسناد موجود باید تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۱۱۰ میلیون تن سنگ آهن برسیم که رسیدن به این میزان تولید در صورت برنامه‎ریزی امکان‌پذیر خواهد بود.

۲۹ مهر ۱۳۹۳
سجاد غرقی:

ذخاير سنگ آهن ايران ۵.۱ ميليارد تن است

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با تاکید بر ضرورت توسعه حضور بخش های غیردولتی در پهنه های جدید معدنی گفت :