۲۷ مهر ۱۳۹۴

تحریک پولی بدون حمایت موثر از تولید راه به جایی نمی‌برد

کارشناسان اقتصادی با نگاهی به محتوای بسته‌ای که دیروز از سوی دولت اعلام شد، این‌گونه تحلیل کردند که گرچه این بسته راهکارهای کوتاه‌مدت موثری را از طریق تزریق پول درنظر گرفته است، اما اگر به فوریت راهکارهای بلندمدت برای تقویت تولید ملی تدوین نشود، اثر بسته معکوس خواهد شد.