۱۶ شهریور ۱۳۹۵

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: وام ۱۰ میلیونی جوابگوی هزینه های بالا ازدواج نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسهیل در ارائه وام ازدواج گفت: میزان وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج با توجه به هزینه های بالا در جامعه، کم است بنابراین دولت باید زمینه افزایش میزان وام ازدواج را فراهم کند