۱۶ بهم ۱۳۹۴

قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسری ابطال شد/ این قانون در سال های ۹۳ و ۹۴ اعمال شد

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی قانون اعمال معدل سال سوم متوسطه در آزمون سراسری را که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم اعمال شده است ابطال کرد.