۱۹ تیر ۱۳۹۶

تعیین مالیات برای مسکن افزایش قیمت را به دنبال دارد

حضرت پور گفت: دولت باید برنامه ای برای گرفتن مالیات خود داشته باشد تا قیمت ثابت بماند. با برنامه ریزی دقیق مشخص می شود که آیا گرفتن مالیات از تولید کنندگان مسکن درست است یا خیر؟

۲۹ خرد ۱۳۹۶

کاهش ۱۴۰ میلیون متر مکعبی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۹۵

حضرت پور: ستاد احیای دریاچه ارومیه باید در مورد هزینه‌کرد منابع در چهار سال گذشته شفاف سازی کند. تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ سانتی‌متر کم شده است. در حقیقت حجم آب دریاچه در شرایط کنونی ۱۴۰ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کمتر شده است. لذا پروژه‌های احیا باید مورد توجه جدی قرار گیرد.