۷ دی ۱۳۹۴

شبکه «افق» از جمعیت آینده ایران و نیازشان به مسکن می‌گوید

دومین قسمت برنامه «در جریان» با موضوع جمعیت و رابطه آن با مسکن و مسائل اقتصادی، یکشنبه ششم دی ماه از شبکه افق پخش می شود.

۱۱ مرد ۱۳۹۴
در برنامه پازل و با حمایت معاونت علمی

دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور معرفی می‌شود

دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور در تمامی حوزه‌ها درمستند پازل و با حمایت معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می‌شوند.