۲۲ آذر ۱۳۹۴

تعرفه های واردات محصولات کشاورزی به عراق و روسیه برداشته خواهد شد

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تعرفه‌های عراق و روسیه را از مهمترین عوامل کاهش صادرات محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته مشکلات تعرفه ای در شرف حل شدن است و تا پایان امسال وضعیت صادرات محصولات کشاورزی بهبود می یابد.

۲۶ شهر ۱۳۹۴

پسته ایرانی از آمریکایی سبقت گرفت

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۲۴۸ هزار تنی پسته در سال گذشته خبر داد و گفت: ایران مجددا جایگاه نخست تولید و صادرات پسته را از آمریکا گرفت و امسال نیز افزایش بیش از ۱۰ هزار تنی تولید خواهیم داشت.