۱۷ بهم ۱۳۹۴

اصلاح و احیای باغات میوه اساسی‌ترین برنامه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

مدیر کل میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اصلاح، احیا و افزایش باغات میوه موجود از جمله محصول اساسی انگور اساسی‌ترین برنامه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است.

۹ آذر ۱۳۹۴

مشوق صادرات محصولات کشاورزی تخصیص نیافته است/ مازاد سیب درختی و احتمال فاسد شدن

با ایجاد تشکل‌ها و تعاونی‌ها برای محصولات باغبانی، نه‌تنها هیچ باغداری تحت تأثیر تنش و نوسانات بازار یا کمبود اعتبار و سرمایه قرار نمی‌گیرد، بلکه نبض بازار محصولات در دست تولیدکنندگان خواهد بود.

۱۲ شهر ۱۳۹۴
مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی

درآمد صادرات ۱۵ تن کشمش معادل صادرات یک‌هزار بشکه نفت است

مدیرکل دفتر میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان لزوم جایگزینی درامد نفتی با صادرات غیر نفتی و محصولات باغی، گفت: درآمد صادرات ۱۵ تن کشمش معادل صادرات یک‌هزار بشکه نفت است.